Pentru Personaje Juridice Feb02

Pentru Personaje Juridice

Numire, revocare si schimbare de administratori. Numire, schimbare/modificare comisie de cenzori. Prelungire sau reducere durata de functionare a societatilor comerciale. Majorare sau reducere de capital social. Aporturi la capitalul social (numerar, natura). Reevaluare de capital social. Modificare a obiectului de activitate (adauga...

Read More
Pentru Personaje Juridice Feb02

Pentru Personaje Juridice

Infiintare societate comerciala. Infiintare asociatii si fundatii. Modificare (majorare sau reducere) capital social. Inregistrare si radiere sucursale, filiale, puncte de lucru. Divizare companii. Fuziune si achizitii companii. Dizolvare si lichidare societate comerciala. Cesiune (cumparare si vanzare) de actiuni si parti sociale. S...

Read More